Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til finansministeren

Om hemmeligholdelse av et forslag til odelstingsproposisjon om skattlegging av fiskere, med omlegging fra produksjonsavgift til arbeidsgiveravgift

Datert: 27.02.1998
Fremsatt av: Arvid Falch (TF)
Besvart: 04.03.1998 av finansminister Gudmund Restad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Det er blitt kjent at Finansdepartementet har utarbeidet et hemmelig forslag til odelstingsproposisjon om skattlegging av fiskere, der det foreslås en omlegging fra produksjonsavgift til arbeidsgiveravgift. En slik omlegging er en stor inngripen i både tariffmessige, praktiske og økonomiske rammevilkår for næringen. En slik prosess ville vært mer tjent med en åpen prosess.

Hva er årsaken til hemmeligholdelsen, og vil statsråden åpne for at næringen blir tatt med på råd?


Les hele debatten