Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om hvorvidt statsråden vil rette opp en skjevutvikling i politiberedskapen, og er bevisst sitt gjennomføringsansvar i forhold til politireformen

Datert: 18.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Enkeltpersoner, forsikringsselskap og brann- og ambulansetjeneste har i den senere tid rapportert om svært alvorlig svikt i politiberedskapen. Hvis beskrivelsene av svikten er riktig, er dette forhold som er stikk i strid med intensjonen i den vedtatte politireformen; et nærere, mer synlig og bedre politi. Justisministeren har så langt forholdt seg passiv og henvist til evalueringen i 2005.

Vil statsråden nå foreta seg noe for å rette opp en skjevutvikling, og er han bevisst sitt gjennomføringsansvar?


Les hele debatten