Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.03.2004
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): NRK meldte den 22. mars at ca. 400 unge i Akershus risikerer å stå uten lærlingplass til høsten. Det kan se ut til at dette er et problem som gjelder hele landet. I tillegg til private er det viktig at også offentlige institusjoner i større grad tenker langsiktig og tilbyr lærlingplasser.

Deler statsråden den oppfatningen at vi kan stå overfor en generell mangel på lærlingplasser, og hva mener statsråden må gjøres for å sikre nok plasser?


Les hele debatten