Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at Akershus vil få en stor økning i ungdomskullet som skal ha plass i videregående skole, og hvorvidt inntektssystemet gir et tilfredsstillende grunnlag for å møte veksten

Datert: 25.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Akershus vil i årene fremover få en stor økning i ungdomskullet mellom 16-19 år som skal ha plass i videregående skole.

Mener statsråden at inntektssystemet gir et tilfredsstillende grunnlag for Akershus til å møte denne veksten og investeringsbehovet og gi et likeverdig tilbud for elevene i forhold til landet forøvrig?


Les hele debatten