Spørretimespørsmål fra Henrik Rød (FrP) til forsvarsministeren

Om å gjenopprette stillingen som kommandant ved Fredriksten festning i Halden

Datert: 01.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Henrik Rød (FrP)

Spørsmål

Henrik Rød (FrP): Forsvarsdepartementet har tidligere ved to anledninger avslått søknad fra henholdsvis Halden kommune og Østfold fylkeskommune om å gjenopprette stillingen som Kommandant ved Fredriksten festning i Halden. Dette på tross av at det fortsatt er militær virksomhet på festningen, og stillingen antas å kunne besettes av den lokale sjef og uten ekstra kostnader for Forsvaret.

Kan statsråden tenke seg å revurdere denne avgjørelse?


Les hele debatten