Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til miljøvernministeren

Om vurdering av søknad om dispensasjon for "Skibladner" fra forskriftene om utslipp fra båter i vassdrag

Datert: 01.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): "Skibladner" er kulturhistorie og et internasjonalt kulturminne og dens skjebne opptar veldig mange. Søknad om dispensasjon fra forskriftene om utslipp fra båter i vassdrag er derfor fremmet for departementet.

Hva er statsrådens vurdering av denne?


Les hele debatten