Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å påse at sykehusene har de nødvendige beredskapsplaner hvis en eventuell krise skulle oppstå

Datert: 02.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Helsetilsynet ved helsedirektøren har den seneste tid påpekt store alvorlige mangler ved mange offentlige sykehus når det gjelder lovpålagte beredskapsplaner. I en tid med så til dels alvorlig global terrorisme er dette bekymringsfullt.

Hva vil statsråden gjøre for å påse at sykehusene har de nødvendige beredskapsplaner hvis en eventuell krise skulle oppstå?


Les hele debatten