Muntlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om å følge opp avtalen om økt grensekontroll på strekningen Østfold opp til Hedmark, og hvorfor spesialbygde kjøretøy som skulle benyttes for å få dette bedre til, ikke er tatt i bruk

Datert: 03.03.2004
Besvart: 03.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP):


Les hele debatten