Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å gå mer offensivt til verks for å lette skjemabelastningene for de næringsdrivende

Datert: 13.04.2004
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 21.04.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Næringsdrivende har ikke merket noen lettelser i skjemabelastningen etter at Bondevik I-regjeringen lanserte prosjektet "Et enklere Norge" i 1999. Tall fra Brønnøysundregistrene viser at bedriftene brukte 6 560 årsverk til å fylle ut 677 statlige skjemavarianter i 2003. Det er en reduksjon på mindre enn 1 pst. og halvparten av Regjeringens mål.

Vil statsråden gå mer offensivt til verks for å lette byrdene for de næringsdrivende?


Les hele debatten