Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til barne- og familieministeren

Om hvordan det går med barnehageutbyggingen, og om det er grunn til å tro at vi vil klare målsettingen på 12 000 plasser pluss etterslep i år

Datert: 10.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten