Muntlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og familieministeren

Om å få ned konfliktnivået i barnefordelingssaker ved at man lager en endring i loven som gir begge parter automatisk delt omsorg

Datert: 10.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP):


Les hele debatten