Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Om å merke skolebussene med skilt og lyssignaler for å gjøre dem mer synlige, av hensyn til barnas sikkerhet på skoleveien

Datert: 02.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Barnas sikkerhet på skoleveien er viktig. Mange barn bruker buss som transportmiddel.

Synes samferdselsministeren det er nødvendig at skolebussene blir mer synlig i trafikken, og vil han medvirke til at det settes i gang en prøveordning med å merke skolebussene med skilt og lyssignaler?


Les hele debatten