Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om på hvilket grunnlag man legger til side behovet for en konsekvensutredning når det gjelder vindkraftutbygging, mens man utreder i det "uendelige" vedrørende f.eks. vannkraft

Datert: 14.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge Nationen 1. april 2004 mener Miljøverndepartementet at "en helhetlig plan for vindkraftutbygging ikke er hensiktsmessig ut fra den tid og de ressurser et slikt arbeid vil innebære". Det vises til Stortingets vedtatt mål om 3 TWh vindkraft.

På hvilket grunnlag mener statsråden at det er hensiktsmessig å legge til side tidligere fokusering på viktigheten av føre-var-prinsippet og behovet for konsekvensutredninger når det gjelder vindkraftutbygging, mens man utreder i det "uendelige" vedrørende f.eks. vannkraft?


Les hele debatten