Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om at Norge om nødvendig må få prøvet ESAs standpunkt om at regelen om norsk mannskap på norske fiskefartøyer er i strid med EØS-avtalens regel om fri flyt av arbeidskraft

Datert: 21.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): ESA hevder at regelen om norsk mannskap på norske fiskefartøyer er i strid med EØS-avtalens regel om fri flyt av arbeidskraft. Dette bestrides av norske myndigheter.

Mener statsråden at denne delen av deltakerloven er en så fundamental del av norsk fiskeripolitikk at Norge om nødvendig må bringe den inn for EØS-domstolen for å få prøvet ESAs standpunkt?


Les hele debatten