Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til finansministeren

Om at firmaet Moxy Engineering har søkt om momskreditt, men fått avslag pga. at styreformannen er engelsk og bosatt i utlandet, og hvorvidt dette er i tråd med bruken av momskreditt i næringslivet

Datert: 22.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Det er mulig for firmaer å etablere momskreditt for næringslivet hos tollvesenet. Firmaet Moxy Engineering AS har tidligere søkt om momskreditt, men har fått avslag. Begrunnelsen er at styreformannen er engelsk og bosatt i utlandet, og at tollvesenet setter et skille mellom innkreving av importmerverdiavgift og endelig avregning av merverdiavgiften hos fylkesskattesjefen.

Mener statsråden at begrunnelsen for avslaget er i tråd med bruken av momskreditt i næringslivet?


Les hele debatten