Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til landbruksministeren

Om hvorvidt skolefruktordninga er et egna virkemiddel for å oppnå markedsmåla i Handlingsplan for økologisk produksjon og omsetning, på bakgrunn av at flere firma opplever at de blir motarbeidet

Datert: 22.04.2004
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 28.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Flere firma har gjort mye godt arbeid med å markedsføre økologisk produsert mat. I Ålesund har et firma hatt suksess og leverer til mange skoler, men opplever at de blir motarbeidet av Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Godkjenningsordninga for å bli leverandør har òg fungert vilkårlig for flere.

Mener statsråden at skolefruktordninga er et egna virkemiddel for å oppnå markedsmåla i Handlingsplan for økologisk produksjon og omsetning?


Les hele debatten