Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt det er akseptabelt at flere skattytere kun har fått to uker på seg til å gjennomgå selvangivelsen, og om det bør fastsettes klare retningslinjer for hvor lang tid hver enkelt skal ha

Datert: 22.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Som kjent er siste frist for å levere inn årets selvangivelse satt til 30. april. Mens skattyterne rundt om i landet har fått tilsendt den forhåndsutfylte selvangivelsen ca. 1 mnd. før denne fristen utløper, har skattytere i deler av Østlandet kun fått 2 uker til å gjennomgå og eventuelt foreta tillegg og rettelser før fristen går ut.

Synes statsråden at dette er akseptabelt, eller bør det fastsettes klare regler eller retningslinjer for hvor lang tid den enkelte skattyter skal ha for å gjennomgå selvangivelsen?


Les hele debatten