Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om hvordan statsråden ser på den foreslåtte ordningen med gebyr for å stå i merkeregisteret, som kommer i tillegg til mange andre gebyrer og skatteordninger som rammer lønnsomheten i fiskeriene

Datert: 28.04.2004
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 05.05.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det vises til den foreslåtte ordningen med gebyr for å være registrert i merkeregisteret. Fiskeriene er alt i dag sterkt skattlagt i forhold til konkurrentene og andre næringer. Denne gebyrordningen kommer i tillegg til mange andre gebyrer og skatteordninger som rammer lønnsomheten i fiskeriene.

Hvordan ser statsråden på skattleggingen generelt og det nye gebyret på å stå registrert i merkeregisteret spesielt, i forhold til dagens ressurssituasjon i fiskeriene?


Les hele debatten