Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helseministeren

Om å sikre at norske legestudenter i utlandet fortsatt likebehandles mht. turnus og autorisasjon

Datert: 29.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg er kjent med at Helsedepartementet har til behandling en rapport om turnustjenesten for leger. Bakgrunnen for rapporten er mangel på turnusplasser i Norge med tilhørende ventetid før turnus kan påbegynnes. Et forslag som vurderes er prioritering av studenter fra norske læresteder på bekostning av norske studenter som studerer til lege i utlandet, men som også ønsker å oppnå autorisasjon som lege i Norge.

Vil statsråden sikre at norske legestudenter i utlandet fortsatt likebehandles mht. turnus og autorisasjon?


Les hele debatten