Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å følge opp Stortingets vedtak om maksimalt seks månederes behandlingstid for godkjenning av utenlandsk kompetanse, da innvandrere må vente opptil fem år

Datert: 03.03.1998
Fremsatt av: Signe Øye (A)
Rette vedkommende: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 11.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Ifølge oppslag i Dagbladet 25. februar 1998 er det vanskelig for innvandrere å få godkjent sin utdannelse i Norge, og mange må vente opp til fem år.

Hva vil statsråden gjøre for å gjøre dette enklere, og vil statsråden følge opp Stortingets vedtak om at behandlingstiden vedrørende godkjenning av utenlandsk kompetanse maksimum skal være 6 måneder?


Les hele debatten