Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om å se positivt på en søknad om bygging av et nytt sykehus i Molde dersom det viser seg at private kan stå for selve investeringen i bygget, mens helseforetaket kan stå som leietaker

Datert: 29.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Helse Midt-Norge har fattet vedtak om at det må bygges et nytt sykehus i Molde grunnet at tilstanden til dagens sykehus er så dårlig at det ikke vil være fornuftig å legge for mye penger i en rehabilitering. Behovet for et nytt sykehus er så prekær at det burde igangsettes bygging så raskt som mulig.

Vil statsråden se positivt på en søknad dersom det viser seg at private kan stå for selve investeringen i bygget, mens helseforetaket kan stå som leietaker for å få en rask realisering av prosjektet?


Les hele debatten