Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Om å gi økonomisk støtte til behandlingstilbud for overvektige i utlandet, inntil det etableres et godt nok tilbud i Norge

Datert: 29.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Mange sliter med overvekt i Norge. Årsakene er av ulik art, men fellestrekket er at det er et sterkt ønske og behov for behandling. Ekstrem overvekt er en sykdom, det gjelder minst 15 pst. av befolkningen. Likevel finnes det ikke et godt offentlig behandlingstilbud for alle. Denne gruppen må få et forsvarlig behandlingstilbud.

Vil statsråden vurdere å gi økonomisk støtte til behandlingstilbud for overvektige i utlandet, inntil det etableres et godt nok tilbud i Norge?


Les hele debatten