Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til forsvarsministeren

Om å foreta en evaluering av bruken av arrest i Forsvaret, med det mål at denne typen avstraffelse erstattes med andre og mer egnede refselsesmidler

Datert: 05.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Bruk av arrest er det strengeste refselsesmiddelet som Forsvaret kan benytte når enkeltpersoner forsømmer militære tjenesteplikter. Arrest kan ilegges i inntil 20 dager, og kan bl.a. benyttes i tilfeller av ulovlig fravær, beruselse og respektstridig opptreden. Refselsesformen kan oppleves som en mental påkjenning for de det gjelder.

Vil statsråden sørge for at det foretas en evaluering av bruken av arrest i Forsvaret, med det mål at denne typen avstraffelse erstattes med andre og mer egnede refselsesmidler?


Les hele debatten