Spørretimespørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og familieministeren

Om å redegjøre for hvordan de nesten 6 mrd. kr nye og friske midler til barnehager har blitt brukt, på bakgrunn av økte barnehageutgifter og barnehager som ikke har midler til å følge opp vedtak om makspris

Datert: 12.05.2004
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 19.05.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vi har fra departementets side, og fra statsråden selv, hørt at fra 2001 og frem til i dag har barnehageutgiftene økt fra 4,5 til 10,8 mrd. kr, dvs. mer enn doblet på 3 år. Samtidig hører vi om offentlige og private barnehager som hevder at de ikke får nok midler til å følge opp Stortingets vedtak om makspris.

Kan statsråden redegjøre for hvordan de nesten 6 mrd. kr nye og friske midler har blitt brukt?


Les hele debatten