Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til justisministeren

Om når Regjeringens forslag om hvilken type helikopter redningstjenesten skal satse på foreligger, og når Stortingets vedtak om kortere reaksjonstid for redningsaksjoner settes ut i livet

Datert: 12.05.2004
Besvart: 19.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Den siste tidens hendelser i Vesterisen aktualiserer spørsmålet om fremdriften for effektivisering av redningstjenesten.

Når foreligger Regjeringens forslag om hvilken type helikopter redningstjenesten skal satse på, og når skal Stortingets vedtak om kortere reaksjonstid for redningsaksjoner settes ut i livet?


Les hele debatten