Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om å være sikker på at arbeidet med utarbeidelse av individuelle planer knyttet til behandlingskjeden innen det psykiske helsevesenet blir tatt på alvor

Datert: 13.05.2004
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 19.05.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I henhold til opplysninger gitt av Statens helsetilsyn er det en bekymringsfull mangel på utarbeidelsen av individuelle planer knyttet til behandlingskjeden innen det psykiske helsevesenet. Mangelfulle planer viser seg å gjelde innen snart alle ledd i behandlings- og oppfølgningskjeden.

Hva vil statsråden foreta seg slik at en er sikker på at arbeidet med utarbeidelse av individuelle planer blir tatt på alvor?


Les hele debatten