Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt sikkerhetssituasjonen i Kosovo, Irak og Afghanistan er av en slik karakter at en nedjustering av risikotilleggene i disse områdene er hensiktsmessig

Datert: 13.05.2004
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 19.05.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med de utenlandsoperasjoner Forsvaret deltar i foregår det kontinuerlig en risikovurdering av oppdragene. Midt i en periode med større uro i Kosovo og Irak ønsker nå Forsvaret å senke risikotilleggene i disse områdene.

Mener statsråden det nå er slik at sikkerhetssituasjonen i Kosovo, Irak og Afghanistan er av en slik karakter at en slik nedjustering er hensiktsmessig?


Les hele debatten