Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hva statsråden vil foreta seg slik at lov om offentlige anskaffelser følges, da det antas at departementet ved en rekke tilfeller har brutt anbudsregelverket

Datert: 18.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Nærings- og handelsdepartementet forvalter Lov om offentlige anskaffelser. Departementet antas ved en rekke tilfeller å ha brutt anbudsregelverket. Her nevnes som eksempel et konsulentoppdrag til Cap Gemini Ernst og Young angående organiseringen av virkemiddelapparatet og en avtale med ABG Sundal Collier angående teleselskapet BaneTele som ble gitt uten anbud.

Hva vil statsråden foreta seg slik at lovverket følges i departementet?


Les hele debatten