Spørretimespørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helseministeren

Om at Rikshospitalets kostnader ved kirurgi på hjertesyke barn ifølge et oppslag overskrider det sykehuset får refundert fra staten, og hva statsråden vil gjøre i forhold til en åpenbar skjevhet i DRG-systemet

Datert: 12.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): I Dagbladet den 12. mai 2004 framkommer det at Rikshospitalets kostnader ved kirurgi på hjertesyke barn langt overskrider det sykehuset får refundert fra staten. For eksempel koster såkalte Norwood-operasjoner om lag 900 000 kr pr. pasient, mens drøye 220 000 kr blir refundert. Dette synes å være en åpenbar skjevhet ved DRG-systemet.

Hva vil statsråden gjøre i forhold til denne problemstillingen?


Les hele debatten