Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til miljøvernministeren

Om en fremdriftsplan som sikrer at behovet for elektroniske sjøkart kan dekkes innen 2006, i tråd med Stortingets vedtak

Datert: 04.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Jeg viser til at Stortinget har gjort følgende vedtak når det gjelder elektroniske sjøkart: "Stortinget ber Regjeringen trappe opp bevilgningene til elektroniske sjøkart slik at behovet kan dekkes innen år 2006."

Vil Regjeringen legge opp til en fremdriftsplan som sikrer dette?


Les hele debatten