Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om hva helseministeren akter å gjøre med en utilfredsstillende omorganisering av psykiatrien og kutt i behandlingstilbudene, sett på bakgrunn av den løpende psykiatriplanen

Datert: 24.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten