Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å etablere et nytt landsdekkende såkornfond, der det avgjørende ikke er beliggenhet, men hvor gode prosjektene er

Datert: 21.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten