Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om konsekvensene av endringer i skattesystemet, og hvorvidt finansministeren mener at det å redusere skatten, ikke svekker felleskassens muligheter for å sikre nok til utgifter til pensjon, helse og skole

Datert: 28.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten