Muntlig spørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til fiskeriministeren

Om den norske regjering aktar å halde fram med å vere ettergivande overfor islandsk fiske av norsk vårgytande sild i vernesona, eller om ein har tenkt å seie stopp

Datert: 28.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP):


Les hele debatten