Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren er bekvem med å forsvare en skattepolitikk med omfattende lettelser som han tidligere har vært motstander av, og som gjør at det blir mindre penger bl.a. til eldreomsorg

Datert: 05.05.2004
Besvart: 05.05.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten