Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Om amerikanske soldaters behandling av irakiske fanger, og på hvilken måte statsministeren har tenkt å gi uttrykk for sin reaksjon og sitt syn på dette overfor amerikanske myndigheter

Datert: 05.05.2004
Besvart: 05.05.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten