Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til sosialministeren

Om at det er de fattiges unger som rammes hardest av at stønad til barnetilsyn og småbarnstillegg i barnetrygden kuttes, og hvorfor man må ta fra en så sårbar gruppe

Datert: 12.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A):


Les hele debatten