Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om når Regjeringen vil innføre døgnkontinuerlig tilstedevakt på Rygge, i lys av Stortingets vedtak om redningshelikoptertjenesten og et hevet trusselnivå

Datert: 04.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Stortinget vedtok ved behandlingen av stortingsmeldingen om redningshelikoptertjenesten å opprette døgnkontinuerlig tilstedevakt på basene. Ved en skipsbrann i Oslofjorden eller ulykker i innflygningskorridoren til Gardermoen, tar det lang tid før redningshelikopteret på Rygge kan hjelpe.

I lys av Stortingets vedtak og et hevet trusselnivå, når vil Regjeringen innføre døgnkontinuerlig tilstedevakt på Rygge?


Les hele debatten