Spørretimespørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til fiskeri- og kystministeren

Om at Mattilsynets åpningstid påførte næringslivet i Båtsfjord inntektstap, da en tråler måtte levere fisken i Murmansk fordi de ikke jobbet lørdag

Datert: 07.10.2004
Besvart på vegne av: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 13.10.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Lørdag 2. oktober 2004 skulle en tråler levere 50 tonn fisk i Båtsfjord og bunkre 100 tonn bunkersolje. Mattilsynet gav imidlertid beskjed om at deres åpningstid var frem til kl. 20.00 fredag og at de ikke jobbet lørdag og søndag. Tråleren måtte derfor levere fisken i Murmansk, og næringslivet i Båtsfjord ble påført et beregnet inntektstap på 350 000 kr.

Vil statsråden bidra til at slike uheldige situasjoner ikke oppstår igjen?


Les hele debatten