Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Om det er rett at staten legg det økonomiske og sosiale ansvaret for ureturnerbare asylsøkjarar som har mista høvet til kost og losji over på kommunane

Datert: 07.10.2004
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 13.10.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Flyktning- og asylpolitikken er eit statleg ansvar. Ei gruppe ureturnerbare asylsøkjarar har frå 1. januar 2004 mista høvet til kost og losji på statlege mottak.

Meiner statsråden det er rett at staten legg det økonomiske og sosiale ansvaret for denne gruppa over på kommunane?


Les hele debatten