Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om at karkirurgien ved Sørlandet sykehus HF blir lokalisert til Arendal og ikke Kristiansand, av hensyn til eksisterende fagmiljø og for å bevare likeverdigheten mellom de to sykehusene

Datert: 13.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Forslaget om å lokalisere karkirurgien ved Sørlandet sykehus HF til Kristiansand har vakt stor harme og bestyrtelse i hele Aust-Agder. Kristiansand sykehus har fra før av de fleste spesialfunksjonene. I Aust-Agder blir det ansett som avgjørende viktig at nettopp karkirurgien nå blir lokalisert til Arendal sykehus av hensyn til allerede eksisterende fagmiljø og for å bevare likeverdigheten mellom de to sykehusene.

Ser statsråden det som viktig med et fullverdig og likeverdig sykehus for fremtiden i Arendal?


Les hele debatten