Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om å følge opp stortingsflertallet om at ingen senter skal stenges grunnet økonomi, med henvisning til at krisesenteret i Bergen ikke har økonomi til å holde døgnåpent i desember

Datert: 14.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Krisesenteret i Bergen har ikke økonomi til å holde døgnåpent i desember. På grunn av sviktende inntekter fra kommunene vil de få et underskudd på omtrent 200 000 kr. Den eneste muligheten for å komme i balanse er å holde senteret stengt hele desember.

Hva vil statsråden gjøre med dette for å følge opp det stortingsflertallet har sagt om at ingen senter skal stenges grunnet økonomi før vi har en ny finansieringsordning på plass?


Les hele debatten