Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til forsvarsministeren

Om hvordan arbeidet med flytting og reetablering av Forsvarets virksomhet på Kjeller, Gardermoen og Rygge ligger an tidsmessig og økonomisk

Datert: 14.10.2004
Fremsatt av: Sverre Myrli (A)
Besvart: 20.10.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Det er vedtatt at 335-skvadronen skal flyttes fra Gardermoen til Rygge, og at deler av Forsvarets virksomhet på Kjeller skal flyttes til Gardermoen.

Hvordan ligger arbeidet med flytting og reetablering av Forsvarets virksomhet på Kjeller, Gardermoen og Rygge an tidsmessig og økonomisk?


Les hele debatten