Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden deler regjeringskollegaers syn på gasskraft og kraftpris, med henvisning til at flere har vist motvilje etter at Naturkraft kunngjorde at de vil realisere sin konsesjon på Kårstø

Datert: 14.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Statsråden slo fast på en energikonferanse i Haugesund i august at det ikke var noen politisk usikkerhet eller motvilje mot gasskraftverk. Etter at Naturkraft kunngjorde at de vil realisere sin konsesjon på Kårstø, har dog flere av hennes regjeringskollegaer, deriblant statsministeren, miljøvernministeren og landbruksministeren, vist sin motvilje, og det er sågar påstått at gasskraft vil medføre høyere kraftpris.

Deler statsråden nevnte regjeringskollegaers syn på gasskraft og kraftpris?


Les hele debatten