Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til miljøvernministeren

Om en varig forvaltningsordning for gås, som beiter ned og ødelegger grasarealene

Datert: 22.10.2004
Besvart: 10.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I Vesterålen og en del andre områder i landet har bønder hatt store tap på grunn av enorme mengder gås som beiter ned og ødelegger grasarealene. Forholdet har vært belyst gjennom både prøvetiltak og prosjekter. Nå etterspørres en mer varig forvaltningsordning for gås, der også miljøvernmyndighetene er med.

Hva vil statsråden gjøre for å ivareta de langsiktige miljømessige og næringsmessige forhold i denne saken, også sett i lys av internasjonale avtaler og ansvar?


Les hele debatten