Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til fiskeri- og kystministeren

Om hva statsråden vil foreta seg i forhold til nye opplysninger om kongekrabbelarver fra Norges Fiskerihøgskole, som innebærer at det ikke vil være mulig å stanse kongekrabben ved en vestlig grense

Datert: 03.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Norges Fiskerihøgskole har ifølge NRK Troms kommet fram til at kongekrabben også sprer seg ved krabbelarver som svever i de øvre vannlag med stor hastighet. Det hevdes at krabbene kan spre seg til Bjørnøya og Spitsbergen i løpet av en sommer. Dette innebærer i så fall at det ikke vil være mulig å stanse kongekrabben ved en vestlig grense slik Regjeringen har lagt til grunn.

Hva vil statsråden foreta seg i forhold til disse nye opplysningene som er framkommet?


Les hele debatten