Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om at en ustabil person med politieskorte angrep og skadet en tilfeldig person, og hvilke tiltak statsråden vil iverksette mot lignende tilfeller

Datert: 03.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Av og til oppstår det situasjoner hvor offentlige tjenestemenn ikke makter å forhindre at uønskede og kriminelle handlinger skjer. Så var tilfellet i Bjerkvik i mars i fjor, hvor en ustabil person med politieskorte, angrep og skadet en tilfeldig tilstedeværende person. Vedkommende føler seg som et dobbelt offer i og med at han ble skadet av en ikke strafferettslig person. Det har i høst vært lignende tilfeller, med kjent ikke strafferettslig gjerningsmann.

Hvilke mottiltak vil statsråden iverksette?


Les hele debatten