Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre videre drift av Skjærgårdsskolen i Grimstad i 2005 og fremover

Datert: 04.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Skjærgårdsskolen på Fevik i Grimstad står i fare for å miste tillatelsen til fortsatt skoledrift. Dette er i så fall svært beklagelig fordi skolen ivaretar både valgfrihet og mangfold og er et adekvat tilbud i forhold til den offentlige skolen. Skjærgårdsskolen representerer i så måte et viktig og godt alternativ for de elever og foreldre som har valgt å benytte denne skolen ut fra både verdisyn og øvrige preferanser.

Hva kan gjøres for å sikre fortsatt drift av Skjærgårdsskolen også i 2005 og videre fremover?


Les hele debatten