Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om at Sykehuset Østfold sendte pasienter til Ringvoll Klinikken til tross for høyere priser enn vanlig, og om det nå ikke må knyttes et straffeansvar til alvorlige brudd på lov om offentlige anskaffelser

Datert: 10.11.2004
Rette vedkommende: Moderniseringsministeren
Besvart: 17.11.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Departementer, fylker og kommuner bryter ofte Lov om offentlige anskaffelser som forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet. Som eksempel nevnes at Sykehuset Østfold sendte pasienter til Ringvoll Klinikken selv om det ble tatt langt høyere priser på operasjoner enn vanlig. Alt fra kameraderi, korrupsjon, makelighet og inkompetanse kan være årsaken.

Må det ikke nå knyttes et straffeansvar til alvorlige lovbrudd, slik at ansvarlige direktører og styremedlemmer kan sparkes?


Les hele debatten