Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med forsyningssikkerheten, på bakgrunn av at norsk nettoimport av strøm er høyere enn tidligere i år

Datert: 11.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I ordinær spørretime 10. november 2004 sa statsråden at Samarbeidsregjeringen de siste tre årene har gjennomført veldig viktige tiltak for å sikre energitilgangen i Norge. Dagen etter kommer det ut statistikk fra NVE som viser at den norske nettoimporten av strøm så langt i år har vært om lag 10 TWh. Dette er høyere enn samlet norsk nettoimport i noen tidligere år. I tillegg til dette underskuddet vet vi at det bygges forholdsvis lite ny kraftproduksjon de neste årene.

Er statsråden tilfreds med forsyningssikkerheten?


Les hele debatten